Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

 

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

 

 

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na naší adrese.
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, hmotnost, složení a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.
Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé.
Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva vzniká odesláním objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k potvrzení objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.
V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu, popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

 

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete informováni e-mailem nebo telefonicky. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

 

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku,která nezačala být plněna, můžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby.

 

5) DOPRAVA

Pokud nezvolíte osobní převzetí v našem skladu, dopravíme Vám objednané zboží na Vámi uvedenou adresu. Cena dopravy bude stanovena individuálně v závislosti na množství zboží a vzdálenosti. Cena nebude zahrnuta do ceny internetové objednávky ale přičtena samostatně. Základní cena se řídí aktuálním ceníkem. Účtovány jsou obě cesty (sklad-zákazník-sklad) a to v pásmu do 10 km, do 20 km, do 30 km od skladu. Složení zajišťujeme hydraulickým čelem dolů z vozu a dále terénním paletovým vozíkem co nejblíže k zákazníkem požadovanému místu. O vhodnosti a dostupnosti místa pro složení  pro terénní paletový vozík rozhoduje výhradně řidič. Standardní doba vykládky vč. převozu terénním paletovým vozíkem je 20 minut. Překročení této doby je účtováno dle platného ceníku. Další přesun zboží na terénním paletovým vozíkem nedostupné místo nezajišťujeme. Možná je též doprava autem s hydraulickou rukou. Zákazník je povinen zajistit vhodné podmínky pro dopravu i složení (vhodná příjezdová cesta, dostatečný prostor pro manipulaci s autem i nákladem, ... ). Ztížené podmínky (prudší kopec, bláto, překážející vedení, schodky či jiné překážky, ... ) je zákazník povinen oznámit předem. Při nevhodných podmínkách si vyhrazujeme právo složit zboží v místě určeném dopravcem jako místo ke složení vhodné. Při nemožnosti zboží složit nebo při zhoršených podmínkách Vám může být účtována částka za dopravu, případně příplatek za skládání v obtížných podmínkách.

 

6) DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je u skladového zboží od 1-7 dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat.

 

7) ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY / VÝMĚNA ZBOŽÍ

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy, mj. i na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

V případě potřeby Vám nepoškozené a nepoužité zboží vyměníme za jiný druh. Náklady na výměnu nese v plné výši kupující.

 

8) REKLAMACE A SERVIS

Vzhledem k charakteru zboží a určení jeho použití, garantuje prodávající kvalitu zboží u tohoto druhu obvyklou. Veškeré reklamace musí být uplatněny bezodkladně a to e-mailem nebo písemně. V případě, že dodávka vykazuje zjevné vady přepravního obalu nebo obsahu , je kupující oprávněn odmítnout převzetí. V tomto případě bude zásilka automaticky zaslána zpět a bude expedována nová zásilka. Kupující má právo provést reklamaci do 30 dnů od prokazatelného obdržení zásilky. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR.

 

9) CENY A BALENÍ

Ceny ekopaliv jsou uvedeny jako cena za 1 nejmenší prodejné balení, případně jako cena za jednu paletu daného zboží včetně DPH. Není-li uvedeno jinak. Ceny v přepočtu za jeden kilogram Vám na vyžádání rádi zašleme v kompletním ceníku e-mailem. Palety jsou vratné a nejsou započteny v ceně zboží. Záloha na palety je 250,-Kč vč. DPH. Obsah balení, hmotnost, a další informace naleznete v popisu zboží.

 

10) Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). V případě marketingových akcí jsou údaje Kupujícího užívány pouze v případě, že s tímto předem souhlasil. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo-li GDPR). Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy. V souladu s platnou legislativou může kupující uplatnit svá práva subjektů údajů. Má právo na přístup k osobním údajům, které o něm prodávající zpracovává, právo na přenositelnost vybraných osobních údajů přímo jinému správci a právo požadovat opravu osobních údajů.  Kupující můžete požádat o výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování, pokud ovšem není nutné dále je zpracovávat pro splnění právních povinností nebo pokud je jich třeba, abych prodávající kupujícímu mohl nadále poskytovat služby. Tato práva může kupující uplatnit emailem na adresu info@poulik.cz

 

Prodávající může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají, prodávající pro tento účel stanoví samostatné podmínky pro použití cookies. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení. 

 

11) ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Veškeré uvedené informace jsou informativní. Vyhrazujeme si právo na jakoukoli změnu (např. cen, zboží, podmínek,...). V případě změny budete informováni před uskutečněním objednávky. Veškeré podmínky se dále řídí platnými právními předpisy.

 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 


Informace o cookies na této stránce

Abyste na našem e-shopu našli vždy to, co potřebujete, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Pro personalizovaný zážitek z nákupu udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.